Dự án Chung cư Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội mới nhất 3/2023

1 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Chung cư Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.7 - 4.5 Bil VND

Unit: 125