Dự án Chung cư Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội mới nhất 4/2024

2 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Chung cư Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.7 - 4.5 Bil VND

Unit: 40

Exclusive Out of stock

Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.2 - 12 Bil VND