Vinhomes Smart City

Vincity Sportia - Tiến độ xây dựng tháng 3/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Vincity Sportia ngày 23/3/2019.

 

sportia-tien-do-4

 

sportia-tien-do-3

 

sportia-tien-do-2

 

sportia-tien-do-1

Cập nhật  tiến độ dự án Vincity Sporita ngày 22/11/2018

 

sportia - tien do t11 (7)

 

sportia - tien do t11 (6)

 

sportia - tien do t11 (5)

 

sportia - tien do t11 (4)

 

sportia - tien do t11 (3)

 

sportia - tien do t11 (2)

 

sportia - tien do t11 (1)