Thuê nhà Văn phòng Quận Tây Hồ, Hà Nội mới nhất 9/2023

3 results found

Sort: Newest
Exclusive

Cho thuê mặt bằng kinh doanh và văn phòng tại tòa 6th element.

Tay Ho, Ha Noi

Price:69 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 250 m²

Tòa 6th element cho thuê mặt bằng

Tay Ho, Ha Noi

Price:55.2 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 200 m²

Cho thuê văn phòng ở 6th Element

Tay Ho, Ha Noi

Price:138 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 500 m²