Thuê nhà Nhà ở Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh mới nhất 5/2024

1 results found

Sort: Newest

Nhà thổ cư 1982/27/25/7, Thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Nha Be, Ho Chi Minh

Price:10 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 67.2 m²