Thuê nhà Khác Tây Ninh giá từ 10 đến 20 triệu mới nhất 6/2023

1 results found

Sort: Newest

Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh, Kho Bãi Đỗ Xe, Thành Phố Tây Ninh.

Tay Ninh, Tay Ninh

Price:20 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 2,400 m²