Thuê nhà Khác Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mới nhất 6/2023

1 results found

Sort: Newest

Cho thuê nhà xưởng kiên cố tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vinh Yen, Vinh Phuc

Price:117 Mil VND/mth

  • ---
  • ---
  • 1,800 m²