Thuê nhà Khác Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc mới nhất 7/2024

14 results found

Sort: Newest

Cho thuê 6000m2 đất tại Hữu Thủ, Kim Long, Tam Dương. Lh: 0986934038

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:25 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 6,000 m²

Cho thuê 2600m2 kho xưởng, văn phòng tại Tam Dương, Vĩnh Phúc. Lh: 0986934038

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:80 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 2,600 m²

Cho thuê 2500m2 xưởng đầy đủ phòng cháy Tam Dương, Vĩnh Phúc. Lh: 0986934038

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:180 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 2,500 m²

Cho thuê xưởng sản xuất tại Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Lh: 0986934038

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:100 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 1,600 m²

Cho thuê kho, xưởng sản xuất tại Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:80 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 2,500 m²

Cho thuê xưởng sản xuất khu vực Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:155 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 2,000 m²

Cho thuê kho xưởng đẹp đầy đủ phòng cháy tại Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tam Duong, Vinh Phuc

Price:320 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 7,500 m²