Thuê nhà Chung cư Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội mới nhất 5/2024

10 results found

Sort: Newest

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại CCN NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HÀ NỘI

Dong Anh, Ha Noi

Price:40 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 500 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI CCN NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HN

Dong Anh, Ha Noi

Price:73 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 2 Toilet
 • 1,100 m²

KHO, XƯỞNG CHO THUÊ Tại NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HÀ NỘI

Dong Anh, Ha Noi

Price:112 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,500 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI CCN NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HN

Dong Anh, Ha Noi

Price:79 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,200 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG 3000m TẠI CCN NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. H.N

Dong Anh, Ha Noi

Price:195 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,000 m²

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI LÊ HỮU TỰU. NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HÀ NỘI

Dong Anh, Ha Noi

Price:75 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 1,500 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. HÀ NỘI

Dong Anh, Ha Noi

Price:170 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 3,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI CCN NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH. H.N giá tốt

Dong Anh, Ha Noi

Price:210 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI CCN. NGUYÊN KHÊ. ĐÔNG ANH.HN

Dong Anh, Ha Noi

Price:130 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI CỤM CN NGUYÊN KHÊ – ĐÔNG ANH

Dong Anh, Ha Noi

Price:145 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 2,500 m²