Thuê nhà Chung cư Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên mới nhất 6/2024

1 results found

Sort: Newest

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN YÊN BÌNH. PHỔ YÊN. THÁI NGUYÊN

Pho Yen, Thai Nguyen

Price:472 Mil VND/mth

  • 1 BR
  • 1 Toilet
  • 4,334 m²