Thuê nhà Chung cư Nghệ An giá từ 3 đến 5 triệu mới nhất 5/2024

14 results found

Sort: Newest

Cho thuê chung cư lê mao kéo dài

Vinh, Nghe An

Price:4.5 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 65 m²

Cho thuê chung cư thành phố vinh, chung cư dầu khí Trường Thi.

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 65 m²

Cho thuê chung cư Phú Mỹ trung đường Mai Hắc Đế quán

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 65 m²

Cho thuê căn hộ chung cư gia THỊNH PHÁT Ngã Tư đại học vinh

Vinh, Nghe An

Price:4 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 50 m²

Cho thuê chung cư phũ mỹ trung đường Mai Hắc Đế

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 60 m²

Cho thuê chung cư phường trường thi

Vinh, Nghe An

Price:4 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 65 m²

Cho thuê chung cư kim Thi quán bàu

Vinh, Nghe An

Price:4.5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 60 m²

Cho thuê chung cư dầu khí Quang Trung

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • 3 BR
 • ---
 • 104 m²

Cho THUÊ chung cư Tân Thịnh - Lê Mao kéo dài

Vinh, Nghe An

Price:3.5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 66 m²

Cho THUÊ chung cư Bông Sen - 39 Quang Trung

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • ---
 • ---
 • 65 m²

Cho THUÊ chung cư Trung Đô - đường Cù Chính Lan

Vinh, Nghe An

Price:3.5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 56 m²

Cho THUÊ chung cư Dầu Khí Trường Thi - 37 Lê Văn Hưu

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 65 m²

Cho THUÊ nhà 2 tầng Ngõ Bùi thị Xuân - Bến Thuỷ

Vinh, Nghe An

Price:5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • ---
 • 80 m²