Thuê nhà Chung cư Huyện Phú Bình, Thái Nguyên mới nhất 6/2024

4 results found

Sort: Newest

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN ĐIỀM THỤY. PHÚ BÌNH. THÁI NGUYÊN

Phu Binh, Thai Nguyen

Price:567 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 4 Toilet
 • 6,000 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI ĐIỀM THỤY. THÁI NGUYÊN

Phu Binh, Thai Nguyen

Price:427 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 5,125 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN ĐIỀM THỤY. PHỔ YÊN. THÁI NGUYÊN

Phu Binh, Thai Nguyen

Price:493 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 6,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN ĐIỀM THỤY PHỔ YÊN – THÁI NGUYÊN

Phu Binh, Thai Nguyen

Price:Negotiation

 • 3 BR
 • 3 Toilet
 • 7,000 m²