Thông báo về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu

Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ xin gửi lời chào trân trọng tới các đơn vị, cá nhân liên quan và xin thông báo về việc thay đổi tên của Công ty và người đại diện theo pháp luật

1. Kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu đã thay đổi tên như sau:

  • Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT NGÔI NHÀ THẾ KỶ 
  • Tên Tiếng Anh: CENTURY HOMES TMĐT JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: CENHOMES.,JSC

2. Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ đã thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo đó bà Nguyễn Quỳnh Mai sẽ trở thành vị thuyền trưởng mới trên cương vị Tổng Giám Đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các thông tin giao dịch khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc phát hành hóa đơn, chứng từ và các giao dịch liên quan.