The Vesta Phú Lãm

2 kết quả

Sang nhượng Kiot 66,4 m2 tòa V8 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông

Điểm công nghiệp sạch Phú Lãm, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, HN

Giá: ~ 1,86 tỷ

1 1 66.4m2

Kiot 37,3 m2 tòa V1 The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông

Điểm công nghiệp sạch Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội

Giá: ~ 1,87 tỷ

1 1 37.3m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Sang nhượng Kiot 66,4 m2 tòa V8 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông 1,86 tỷ 1 Thành phố Hà Nội
Kiot 37,3 m2 tòa V1 The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông 1,87 tỷ 1 Thành phố Hà Nội