The Legend Flamingo Đại Lải

Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo được thành lập năm 1996 kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản sinh thái với thương hiệu Flamingo.

Các dự án điển hình đang triển khai đầu tư, xây dựng, khai thác như: Flamingo Đại Lải Resort, Cát Bà Beach Resort, nhà hàng 5 sao Công viên nhỏ tại Hà Nội.

Thư gửi tới chủ đầu tư