The Golden Armor

1 kết quả

Bán căn hộ dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ

Căn hộ dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ

Giá: ~ 3,8 tỷ

2 2 80m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Bán căn hộ dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ 3,8 tỷ 2 Thành phố Hà Nội