The Central Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ CENLAND

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ CENLAND

  GIỚI THIỆU  

Print

Print

  Lĩnh vực kinh doanh:  
  • - Phân phối tiếp thị bất động sản;
 
  • - Đầu tư thứ cấp bất động sản;
 
  • - Hợp tác đầu tư dự án bất động sản;
 
  • - Truyền thông, Marketing bất động sản.
  LIÊN HỆ   Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ CENLAND   Địa chỉ:  137 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội   SĐT: (024)626 36 688   Email: [email protected]   Website: https://cenland.vn/default.aspx    

Hồ sơ TrustPass

Năm 2014:  

cenland-2014-a

cenland-2014-b

Năm 2015:

cenland-2015.1

cenland-2015.2

cenland-2015.3

cenland-2015.4

cenland-2015.5

cenland-2015.6

cenland-2015.7

cenland-2015

Năm 2016:

cenland-2016.1

cenland-2016.2

cenland-2016.3

cenland-2016.4

cenland-2016.5

cenland-2016.7

cenland-2016.8

cenland-2016

Năm 2017:

cenland-2017

cenland-2017.1

cenland-2017.2

Năm 2018:

cenland-2018

cenland-2018.1

cenland-2018.2

cenland-2018.3

cenland-2018.4

Thư gửi tới chủ đầu tư