Shophouse Và Sàn Thương Mại The K - Park

Ki-ốt TM The K - Park - CSBH 02/7/2018

Chính sách bán hàng áp dụng từ ngày 01/7 - 15/8/2018  
  • - Tặng gói Nội thất trị giá 1% Tổng giá trị Shophouse cho Tất cả các Khách hàng;
 
  • - Ưu tiên giáo dục: Tặng gói Nội thất trị giá 2% Tổng giá trị Shophouse cho Khách hàng mua 2 lô SH17 và SH18 làm Nhà trẻ/Trường Mẫu giáo;
 
  • - Quà tặng được quy đổi thành giá trị và trừ trực tiếp vào Tổng giá trị Shophouse;
 
  • - Áp dụng cho các KH phát sinh đặt cọc đủ theo quy định từ  ngày 01/07/2018-15/08/2018 hoặc sớm hơn nếu có thông báo khác thay thế;
 
  • - Tiến độ thanh toán:
  + Ký HĐMB:            30% +Ngày 31/8/2018: 40% + Bàn giao:              25% + Làm sổ hồng:    05%