Samsora Premier 105

Lễ giới thiệu dự án Samsora Premier 105

Ngày 17.06.2018, Văn phòng bán hàng dự án, 307 khu thấp tầng Golden silk complex được tổ chức Văn phòng bán hàng dự án, 307 Khu thấp tầng dự án Golden Silk Complex.

samsora-premier-105-toan-canh-1