Premier Berriver

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO 9)

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO 9)

  GIỚI THIỆU   Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO9) tiền thân là Công ty Xây dựng Đông Anh, được thành lập tháng 3/1976. Tháng 12/1992 đượ đổi tên thành Công ty Xây dựng số 9 Hà Nội. Tháng 9/1999 trở thành thành viên của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.   HANCO 9 thực hiện cổ phần hoá tháng 6/2005 và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng số 9 Hà Nội.   LIÊN HỆ   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO 9)   Địa chỉ: Số 560 Nguyễn Văn Cừ - Q. Long Biên – Hà Nội   Điện thoại: (84-4) 3827 1774/ 3827 3730   Fax: (84-4) 3827 3730   Email: hanco9@vnn.vn  

Thư gửi tới chủ đầu tư