Park Legend

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Bình ( Tan Binh ICC)

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Bình ( Tan Binh ICC)

GIỚI THIỆU

Hình thành từ năm 1989, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Bình ( Tan Binh ICC) đã đảm nhiệm hầu hết các ngành nghề chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế, thi công kinh doanh và quản lý bất động sản. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống dựa trên những giá trị nền tảng, chúng tôi đã, đang và sẽ sát cánh cùng sự phát triển bền vũng của dân tộc Việt.   Tầm nhìn & sứ mệnh Nâng tầm cuộc sống Việt bằng kinh nghiệm, sự am tường và nhiệt huyết của “nhà chuyên ngành”.   Lĩnh vực hoạt động   Xây dựng:
 • - Đầu tư & tư vấn phát triển dự án;
 
 • - Thiết kế & tư vấn kiến trúc;
 
 • - Thi công xây dựng công trình;
 
 • - Sản xuất vật liệu xây dựng;
 
 • - Kinh doanh vật liệu xây dựng.
  Phát triển bất động sản:  
 • - Đầu tư & kinh doanh khu công nghiệp;
 
 • - Mua, bán & chuyển nhượng dự án;
 
 • - Kinh doanh & môi giới bất động sản;
 
 • - Quản lý tài sản bất động sản;
 
 • - Cung cấp dịch vụ và đại diện khách hàng.
  Dịch vụ công nghiệp:  
 • - Tự động hóa công nghiệp;
 
 • - Phần mềm;
 
 • - Điện công nghiệp.
  LIÊN HỆ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Bình ( Tan Binh ICC)   Địa chỉ : 51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM   Điện thoại : 0901 38 68 38   Fax : 0901 38 68 38   Email : info@tanbinh.vn   Website : tanbinh.vn

Thư gửi tới chủ đầu tư