Ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt tín dụng BĐS ở nơi "sốt"

Ngân hàng Nhà nước mới đây có ra văn bản về chỉ đạo công tác tín dụng năm 2019, trong đó yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố đặc biệt là những địa phương đang nóng về đất đai được yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng.


Theo văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trong trường hợp thị trường có biến động bất thường phải chủ động khảo sát, đánh giá, kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng bất động sản. Việc cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của ngân hàng, công ty tài chính, đảm bảo sử dụng vốn vay hiệu quả, an toàn, đúng mục đích cũng như tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

kiem-soat-tin-dung-noi-sot-dat


Kế hoạch tín dụng năm 2019 được Ngân hàng Nhà nước giao cho các ngân hàng có sự điều chỉnh khác nhau. Với các ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu thì mức tăng giao động 7%, với các ngân hàng lớn mức tăng được đánh giá là rất cao.


Kế hoạch tín dụng năm 2019 được đưa ra phù hợp với giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó còn phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động. Thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.


Theo Ngân hàng Nhà nước, việc mở rộng tín dụng của các ngân hàng phải đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng. Cần giảm thiểu tín dụng đen, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là với những lĩnh vực ưu tiên và cần có giải pháp tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân.