Mua nhà Văn phòng Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới nhất 5/2024

2 results found

Sort: Newest

cho thuê văn phòng công ty hd mon 127m hoàn thiệnđẹp

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price - Area:15 Mil VND - 127 m²

  • ---
  • ---
  • South

cho thuê văn phòngđường lêđức thọ vị tríđẹp diện tích 200-500

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price - Area:62 Mil VND - 200 m²

  • ---
  • ---
  • West