Mua nhà Văn phòng Quận 4, Hồ Chí Minh giá từ 2 đến 3 tỷ mới nhất 1/2023

3 results found

Sort: Newest

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - A.05.39, Bến Vân Đồn Quận 4

Quan 4, Ho Chi Minh

Price - Area:2.24 Bil VND - 32.81 m²

  • ---
  • ---
  • ---

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.07, Bến Vân Đồn Quận 4

Quan 4, Ho Chi Minh

Price - Area:2.38 Bil VND - 32.66 m²

  • ---
  • ---
  • ---

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.06, Bến Vân Đồn Quận 4

Quan 4, Ho Chi Minh

Price - Area:2.4 Bil VND - 33.03 m²

  • ---
  • ---
  • ---