Mua nhà Văn phòng Quận 4, Hồ Chí Minh giá từ 2 đến 3 tỷ mới nhất 1/2022

Có 3 kết quả

Sắp xếp: Mới nhất

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.06, Bến Vân Đồn Quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá - Diện tích:2.4 tỷ - 33.03 m²

  • ---
  • ---
  • ---

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - A.05.39, Bến Vân Đồn Quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá - Diện tích:2.24 tỷ - 32.81 m²

  • ---
  • ---
  • ---

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.07, Bến Vân Đồn Quận 4

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá - Diện tích:2.38 tỷ - 32.66 m²

  • ---
  • ---
  • ---