Mua nhà Nhà mặt tiền Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc mới nhất 6/2024

1 results found

Sort: Newest

Đất phân lô Vinh Tiến, Bá Hiến, Bình Xuyên: Lô L74, A5, A11, M17, G07, C5, C6

Binh Xuyen, Vinh Phuc

Price - Area:1.75 Bil VND - 100 m²

  • ---
  • ---
  • ---