Property type

Location

Mua nhà Khác Xã Tam Hòa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam mới nhất 5/2024

1 results found

Sort: Newest

Khác Thanh Niên, Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam

Nui Thanh, Quang Nam

Price - Area:3.6 Bil VND - 552 m²

  • ---
  • ---
  • East North