Mua nhà Khác Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh mới nhất 6/2024

2 results found

Sort: Newest

Bán gấp đất mặt tiền790 chỉ có 25tỷ

Duong Minh Chau, Tay Ninh

Price - Area:25 Bil VND - 190,000 m²

  • ---
  • ---
  • ---

BUNG THÊM VÀI LÔ TẠI XÃ PHAN CHO ANH EM THAM KHẢO ĐẦU TƯ

Duong Minh Chau, Tay Ninh

Price - Area:370 Mil VND - 215 m²

  • ---
  • ---
  • ---