Mua nhà Khác Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh mới nhất 1/2023

21 results found

Sort: Newest

Nhánh đường đất gần Ngã 3 Nguyễn Thiện Thành khu dân cư đông đúc

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:850 Mil VND - 255 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Nhánh đan cháo dơi khu dân cư ngay nhà trọ Trí Bảo dân cư đông đúc

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:792 Mil VND - 179 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Đất mặt tiền dal 5m nhánh Quốc Lộ 53 chợ cô 4

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:1.35 Bil VND - 653 m²

 • ---
 • ---
 • North

Nhánh 5 duy khổng hẻm thông khu dân cư mới thích hop đầu tư

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:660 Mil VND - 132 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Đất mặt tiền dal ô tô thông từ Quốc Lộ 53 qua lộ nhựa cháo dơi

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:850 Mil VND - 444 m²

 • ---
 • ---
 • East South

Đất 2 mặt tiền nhựa và dal gần đại học trà vinh

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:1.3 Bil VND - 195 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Cần vốn qua mùa dịch ra đi 1 miếng ruộng

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:2.96 Bil VND - 8,000 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Đất nền khu duy khổng ô tô tới nơi gần đại học Trà Vinh

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:550 Mil VND - 115 m²

 • ---
 • ---
 • North

Cần bán đất mặt tiền QL 53 cách chợ hoà lời khoãn 700m đất hướng đong

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:2 Bil VND - 617 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Kèo thơm đầu tư đường dal ô tô cách lộ nhựa cháo dơi 50m

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:350 Mil VND - 124 m²

 • ---
 • ---
 • North

Đất mặt tiền dal ô tô khu cháo dơi

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:299 Mil VND - 145 m²

 • ---
 • ---
 • East

Đất đẹp khu duy khổng dân cư đông đúc thích hợp đinh cư

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:2.34 Bil VND - 600 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Mặt tiền kênh xáng cách chợ cháo dơi tầm khoảng 1.2 km gần trường DHTV

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:250 Mil VND - 150 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Nhánh đan sau lưng chơ hoà lợi khu dân cư đông đúc gần trung tâm

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:290 Mil VND - 96 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Chủ Cần Bán Gấp Đất Có Vị Trí Đẹp Tại Quy Nông B, Châu Thành, Trà Vinh.

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:1.5 Bil VND - 305 m²

 • ---
 • ---
 • ---

Đất nền kênh xáng Hoà Lợi khu dân cư đông đúc thuận tiện định cư

Chau Thanh, Tra Vinh

Price - Area:210 Mil VND - 105 m²

 • ---
 • ---
 • ---