Mua nhà Khác Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa mới nhất 6/2024

2 results found

Sort: Newest

Hàng Đầu Tư Diên Lạc - 115mv Full thổ -Đường QH 10m

Dien Khanh, Khanh Hoa

Price - Area:900 Mil VND - 115 m²

  • ---
  • ---
  • West South

[Mặt sông Cái --- dài gần 60m ] cách TTTP Nha Trang : 15km

Dien Khanh, Khanh Hoa

Price - Area:6 Bil VND - 1,000 m²

  • ---
  • ---
  • ---