Millennium

3 kết quả

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - A.05.39, Bến Vân Đồn Quận 4

132 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP HCM

Giá: ~ 2,24 tỷ

1 1 32.81m2

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.07, Bến Vân Đồn Quận 4

132 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP HCM

Giá: ~ 2,38 tỷ

1 1 32.66m2

Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.06, Bến Vân Đồn Quận 4

132 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP HCM

Giá: ~ 2,4 tỷ

1 1 33.03m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Officetel dự án Millenium, mã căn VP - A.05.39, Bến Vân Đồn Quận 4 2,24 tỷ 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.07, Bến Vân Đồn Quận 4 2,38 tỷ 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Officetel dự án Millenium, mã căn VP - B.05.06, Bến Vân Đồn Quận 4 2,4 tỷ 1 Thành phố Hồ Chí Minh