Kiến trúc đô thị phải đảm bảo 7 yêu cầu

Dự thảo luật Kiến trúc tới đây sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, diễn ra vào giữa năm 2019. Theo đó, dự thảo tập trung vào 7 yêu cầu quan trọng.


Thứ nhất, thiết kế cảnh quan, kiến trúc phải gắn kết với cảnh quan hiện có, mang yếu tố bản sắc văn hóa cũng như đặc thù của địa phương, đồng thời đảm bảo yêu cầu về an ninh, quốc phòng.


Thứ hai, kiến trúc đô thị không xâm hại tới cảnh quan các di sản, di tích; cảnh quan thiên nhiên; tôn tạo, bảo vệ, duy trì hệ thống mặt nước, cây xanh.

kien-truc-do-thi


Thứ ba, kiến trúc công trình công cộng đảm bảo bình đẳng giới và người khuyết tật có thể dễ dàng sử dụng.


Thứ tư, thiết kế công trình tiện ích trên đường phố cần đảm bảo yêu cầu về công năng sử dụng, tính thẩm mỹ, an toàn cho người lẫn phương tiện giao thông.


Thứ năm, thiết kế đồng bộ hệ thống chiếu sáng, biển quảng cáo, biển báo và phù hợp với kiến trúc chung khu đô thị.


Thứ sáu, thiết kế đồng bộ công trình kiến trúc phục vụ giao thông, đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ, công năng sử dụng và tính chất của đô thị.


Thứ bảy, hạn chế tối đa việc làm thay đổi địa hình, đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên khi cải tạo, xây dựng, chỉnh trang các công trình kiến trúc tại khu vực cảnh quan đã được chính quyền xác định quản lý.


Riêng đối với công trình kiến trúc ở đô thị mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quốc gia hoặc của địa phương, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tượng đài danh nhân, những biểu tượng văn hóa của đô thị được quy định trong Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.


Việc xây dựng mới, sửa chữa, phá dỡ các công trình, hệ thống kỹ thuật hạ tầng không phá vỡ cảnh quan kiến trúc khu vực. Công trình điêu khắc, tượng đài, phù điêu, đài phun nước, tiểu cảnh trong vườn hoa, trang trí đô thị cần được thiết kế trên cơ sở xem xét các yếu tố về cảnh quan, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thẩm mỹ nơi công cộng.