Intracom Riverside

1 kết quả

Căn hộ B22.12A tại dự án Intracom

Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Giá: ~ 1,1 tỷ

1 1 48.5m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Căn hộ B22.12A tại dự án Intracom 1,1 tỷ 1 Thành phố Hà Nội