Hội An Golden Sea

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI VAY NGÂN HÀNG VCB

  1. Tỷ lệ vốn vay/ giá trị HĐMB: 70%
  2. Lãi suất vay trong năm đầu tiên: 8,1%
  3. Lãu suất 2 năm cố định: 8,9%
  4. Sau thời gian cố định lãi suất: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3,5%
  5. Ân hạn nợ gốc 12 tháng

Tính vay ngân hàng

Thanh toán theo dư nợ giảm dần
Thanh toán đều hàng tháng

kết quả

Tiền trả trước:

Tiền vay ngân hàng:

Tiền lãi vay:

Tổng tiền:

Thanh toán tháng đầu