HD Mon City

1 kết quả

Liền kề TT3-35 tại dự án HD Mon City

Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam từ Liêm, Hà Nội

Giá: ~ 23 tỷ

6 6 96m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Liền kề TT3-35 tại dự án HD Mon City 23 tỷ 6 Thành phố Hà Nội