Hà Nội thu thập thông tin xây dựng bảng giá đất từ ngày 1/5/2019

Kế hoạch số 98 về điều tra và xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP áp dụng từ ngày 1/1/2020 tới ngày 31/12/2024 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

ha-noi-thu-thap-gia-dat

Từ ngày 1/5/2019 đến ngày 30/6/2019, TP. Hà Nội sẽ thu thập thông tin để xây dựng bảng giá các loại đất.

Nội dung kế hoạch nêu rõ, Sở TN&MT sẽ tổ chức triển khai nhiệm vụ khảo sát, điều tra và thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 phường, xã, thị trấn. Việc này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2019 đến 30/6/2019.


Về thửa đất điều tra, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tổ chức khảo sát, điều tra khoảng 50 thửa đất đối với các phường thuộc thị xã, quận; khoảng 30 thửa đất đối với các xã thuộc vùng đồng bằng và khoảng 15 thửa đất đối với các xã thuộc vùng miền núi, trung du. Đây là những thửa đất đã được giao dịch thành công trên thị trường.


Thời điểm điều tra, là khi giao dịch thành công theo quy định tại Thông tư số 36/2014 của Bộ TN&MT. Những loại đất được điều tra gồm đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở.


Vị trí thửa đất điều tra là vị trí 1 của các phố, đường. Tuy nhiên, nếu không có giao dịch thành công của những thửa đất tại vị trí 1 thì sẽ điều tra các thửa đất có vị trí tiếp theo song điều kiện là phải cùng loại đất cũng như mục đích sử dụng. Nhằm bóc tách phần giá trị quyền sử dụng đất, phiếu điều tra phải thể hiện rõ được giá trị khối tài sản gồm đất, nhà cùng những tài sản khác.


Theo kế hoạch, việc in ấn tài liệu về xây dựng bảng giá đất phục vụ kỳ họp HĐND TP. Hà Nội sẽ được thực hiện trong tháng 11/2019. Trước ngày 1/1/2020, UBND TP sẽ ban hành, công bố bảng giá đất. Trước ngày 15/1/2020 sẽ tổng hợp gửi báo cáo lên Bộ TN&MT.

Theo CafeLand