FLC Tropical City Ha Long

3 kết quả

Đất nền - FLC Tropical City - Giá chỉ 1,3 tỷ

Cao Xanh – Hà Khánh, thuộc thành phố Hạ Long

Giá: ~ 1,3 tỷ

75m2

Đất nền - FLC Tropical City Hạ Long - 75 m2

Cao Xanh – Hà Khánh, thuộc thành phố Hạ Long

Giá: ~ 1,3 tỷ

75m2

FLC Tropical City Hạ Long - Đất nền giá chỉ 1,5 tỷ

Cao Xanh – Hà Khánh, thuộc thành phố Hạ Long

Giá: ~ 1,5 tỷ

75m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Đất nền - FLC Tropical City - Giá chỉ 1,3 tỷ 1,3 tỷ Tỉnh Quảng Ninh
Đất nền - FLC Tropical City Hạ Long - 75 m2 1,3 tỷ Tỉnh Quảng Ninh
FLC Tropical City Hạ Long - Đất nền giá chỉ 1,5 tỷ 1,5 tỷ Tỉnh Quảng Ninh