Eco Lake View

7 kết quả

Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 89,5 m2 tòa HH3 Eco Lake View

32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 2,7 tỷ

3 2 89.52m2

Căn hộ tòa HH02 dự án Eco Lake View

32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 2,65 tỷ

3 2 109m2

Căn hộ tòa HH02 dự án EcoLake View diện tích 90,6 m2

32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 2,35 tỷ

3 2 90.6m2

Căn hộ 2 ngủ 75,5 m2 tòa HH02 tại chung cư Eco Lake View

32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 2,1 tỷ

2 2 75.5m2

Căn hộ 75,5 m2 Eco Lake View Hoàng Mai

32 Đại Từ , Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 1,95 tỷ

2 2 75.5m2

Căn hộ dự án Eco Lake View Đại Từ

32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 2,1 tỷ

2 2 75.5m2

Căn hộ toà HH2 chung cư Eco Lake View

32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá: ~ 1,9 tỷ

2 2 70m2

# Tiêu đề Giá Số PN Loại hình Khu vực
Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 89,5 m2 tòa HH3 Eco Lake View 2,7 tỷ 3 Thành phố Hà Nội
Căn hộ tòa HH02 dự án Eco Lake View 2,65 tỷ 3 Thành phố Hà Nội
Căn hộ tòa HH02 dự án EcoLake View diện tích 90,6 m2 2,35 tỷ 3 Thành phố Hà Nội
Căn hộ 2 ngủ 75,5 m2 tòa HH02 tại chung cư Eco Lake View 2,1 tỷ 2 Thành phố Hà Nội
Căn hộ 75,5 m2 Eco Lake View Hoàng Mai 1,95 tỷ 2 Thành phố Hà Nội
Căn hộ dự án Eco Lake View Đại Từ 2,1 tỷ 2 Thành phố Hà Nội
Căn hộ toà HH2 chung cư Eco Lake View 1,9 tỷ 2 Thành phố Hà Nội