Dự án Quảng Ninh giá từ 7 đến 10 tỷ mới nhất 2/2023

3 results found

Sort: Newest
Out of stock

Tuần Châu Marina

Ha Long, Quang Ninh

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

Ngôi sao Hạ Long - phân khu The Astro Hạ Long Bay

Ha Long, Quang Ninh

Price: 5 - 12 Bil VND

Out of stock

Habor Bay Hạ Long

Ha Long, Quang Ninh

Price: 5 - 8 Bil VND