Dự án Quảng Nam giá từ 7 đến 10 tỷ mới nhất 2/2023

6 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Marina Hoi An

Hoi An, Quang Nam

Price: 8.5 - 22 Bil VND

Unit: 16

Out of stock

Bách Đạt Riverside

Dien Ban, Quang Nam

Price: 1 - 3 Bil VND

Stop selling

La Queenara Hội An

Dien Ban, Quang Nam

Price: 6.9 - 13 Bil VND

Stop selling

Rosa Luxury Villas

Dien Ban, Quang Nam

Price: 4.2 - 22.6 Bil VND

Stop selling

HỘI AN D'OR

Hoi An, Quang Nam

Price: 2 - 7 Bil VND

Exclusive Stop selling

Trà Quế Riverside

Hoi An, Quang Nam

Price: 4 - 23 Bil VND