Dự án Quận Long Biên, Hà Nội giá từ 2 đến 3 tỷ mới nhất 6/2023

8 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Chung cư Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.7 - 4.5 Bil VND

Unit: 125

On sale

Berriver Jardin

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.48 - 8.24 Bil VND

On sale

Le Grand Jardin

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.05 - 4.2 Bil VND

Exclusive Out of stock

Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.2 - 12 Bil VND

Out of stock

Vinhomes Riverside - The Harmony

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 10 Bil VND

Out of stock

Premier Berriver

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Chung cư One 18

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Khai Sơn Hill

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 10 Bil VND