Dự án Hồ Chí Minh giá từ 50 đến 100 tỷ mới nhất 1/2023

11 results found

Sort: Newest
On sale

Lumiere boulevard

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 3.5 - 7 Bil VND

On sale

King Crown Infinity

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 5 - 10 Bil VND

On sale

The Global City

Quan 2, Ho Chi Minh

Price: 3.82 - 6.13 Bil VND

On sale

Mizuki Park

Binh Chanh, Ho Chi Minh

Price: 3 - 6 Bil VND

Out of stock

Đông Tăng Long An Lộc

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 5.7 - 10.5 Bil VND

Out of stock

Sunshine Diamond River

Quan 7, Ho Chi Minh

Price: 3 - 7 Bil VND

Out of stock

The Marq

Quan 1, Ho Chi Minh

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

Alpha City

Quan 1, Ho Chi Minh

Price: 2 - 10 Bil VND

Out of stock

De La Sol

Quan 4, Ho Chi Minh

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

Villa Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 5 - 8 Bil VND

Exclusive Stop selling

Khu Đô Thị Vạn Phúc City

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 79 - 200 Bil VND