Dự án Hồ Chí Minh giá từ 50 đến 100 tỷ mới nhất 1/2023

3 results found

Sort: Newest
Out of stock

Đông Tăng Long An Lộc

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 5.7 - 10.5 Bil VND

Out of stock

Verosa Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 10.5 - 20 Bil VND

Exclusive Stop selling

Khu Đô Thị Vạn Phúc City

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 79 - 200 Bil VND