Dự án Chung cư Thành phố Qui Nhơn, Bình Định mới nhất 5/2024

9 results found

Sort: Newest
On sale

Cadia Quy Nhon

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 2 - 6 Bil VND

On sale

VINA2 PANORAMA

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 770.5 Mil VND - 2.56 Bil VND

On sale

Chung cư Cao Cấp Altara Residence Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.9 Bil VND

On sale

The Sailing

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.9 - 6.8 Bil VND

On sale

ECOLIFE RIVERSIDE

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 986.42 Mil VND - 1.95 Bil VND

Out of stock

Takashi Ocean Suite Kỳ Co

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.39 - 4 Bil VND

Out of stock

Phu Tai Residence

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.3 - 9 Bil VND

Out of stock

Chung Cư I Tower Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.5 Bil VND

Out of stock

Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 3.5 - 10 Bil VND