Dự án Chung cư Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh mới nhất 5/2024

4 results found

Sort: Newest
Exclusive Newly released

FIATO Premier

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 4.5 - 5 Bil VND

On sale

King Crown Infinity

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 5 - 10 Bil VND

Out of stock

Lavita Charm

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Căn hộ Lavita Garden

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND