Dự án Bình Định giá từ 3 đến 5 tỷ mới nhất 1/2023

11 results found

Sort: Newest
On sale

Cadia Quy Nhon

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 2 - 6 Bil VND

On sale

The Sailing

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.9 - 6.8 Bil VND

On sale

Chung cư Cao Cấp Altara Residence Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.9 Bil VND

Exclusive Out of stock

Diamond Square Bồng Sơn

Hoai Nhon, Binh Dinh

Price: 4 - 8.1 Bil VND

Out of stock

Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 3.5 - 10 Bil VND

Out of stock

Takashi Ocean Suite Kỳ Co

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.39 - 4 Bil VND

Out of stock

Chung Cư I Tower Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.5 Bil VND

Out of stock

Phu Tai Residence

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.3 - 9 Bil VND

Stop selling

FLC Homeliday Eo Gió

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1 - 5 Bil VND

Stop selling

Nhơn Hội New City

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 3 - 5 Bil VND

Stop selling

Khu Đô Thị Đông Bắc Cầu Tân An

An Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.5 Bil VND