CRE thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành

Theo kế hoạch phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu của CRE, ngày 31/12/2020 sẽ là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (MCK: CRE) công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Cụ thể, ngày 30/12/2020 sẽ là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ cho biết, tỷ lệ phát hành là 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong đầu quý I năm 2021.

 

CRE công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 160 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Bất động sản Thế Kỷ năm 2019.

Theo ghi nhận, cổ phiếu của CRE đang tăng sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư. Mới đây nhất, CRE vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính 11 tháng đầu năm đạt hơn 1.838 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới đạt 948 tỷ đồng, chiếm 51% tổng doanh thu nhờ tốc độ bán hàng tăng mạnh vào cuối năm.

Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, với danh mục hơn 100 dự án đang phân phối trên hệ thống cùng khoảng hơn 600 tỷ sản phẩm đầu tư chờ ghi nhận doanh thu, bên cạnh đó đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án mới, dự báo CRE sẽ đạt được sự tăng trưởng trong cả ngắn hạn và dài hạn.