Cộng Hòa Garden

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền

 

 

Công ty Cổ phần Thiên Phúc Điền là chủ đầu tư uy tín và tiềm lực mạnh mẽ, được hợp lực từ những cổ đông chiến lược là: Công ty SCMB41, Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô (Kinhdoland) và Công ty Cổ phần Kinh Đô.

Thư gửi tới chủ đầu tư