CENLAND nhận bằng khen của Cục thuế Hà Nội

Sáng ngày 29/9, tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục thuế Hà Nội tổ chức hội nghị “Tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017”. CENLAND vinh dự là một trong hơn 400 doanh nghiệp được tuyên dương trong việc thực hiện tốt chính sách về thuế năm 2017.   Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Trong những năm qua, đại bộ phận các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Hà Nội đã chủ động kê khai, nộp thuế đúng, đủ và kịp thời theo quy định. Nhờ đó, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP ngày càng tăng, số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội ước đạt 166.200 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán, tăng 13,7%...”  

cenland-nhan-bang-khen-cua-cuc-thue-ha-noi_1

Đại diện CENLAND nhận bằng khen về việc thực hiện tốt nghĩa vụ Thuế năm 2017

  Năm 2017, CENLAND đã phát triển mô hình kinh doanh môi giới bất động sản theo mô hình sàn liên kết và hệ thống Connector – Mentor, lấy công nghệ làm nền tảng, theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, công ty cũng đang mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh thành. CENLAND ghi nhận doanh thu 1.117 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng trưởng 87%.   

cenland-nhan-bang-khen-cua-cuc-thue-ha-noi_2

  Việc chấp hành nghĩa vụ về thuế luôn được CENLAND thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đề cao, bởi đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật thuế để góp một phần nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đất nước.   Năm 2017, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, với tổng số thu cân đối thực hiện là 193.616 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán pháp lệnh, tăng 18,7% so với thực hiện 2016. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm 2016, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng trưởng bền vững.  

Theo PV