Trần Minh Hồng

Quản lý đại lý

  • Số điện thoại: 0904 888 393
  • Email: hongtm@cenhomes.vn
  • Công ty: Công ty CP Bất Động Sản Thế Kỷ

0904 888 393

Kinh nghiệm

Giới thiệu

Liên hệ tư vấn