Xây dựng - Quy hoạch

Quảng Nam công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế mở (KTM) Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo điều chỉnh quy hoạch, khu KTM Chu Lai sẽ là khu kinh tế …

Ranh giới 4,3ha Thủ Thiêm chuẩn bị được UBND TP.HCM phê duyệt

Ranh giới 4,3ha Thủ Thiêm chuẩn bị được UBND TP.HCM phê duyệt

Theo đó, Chính phủ đã giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt ranh giới ranh khu vực 4,3ha nằm ngoài khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội quý I/2019, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành …