Wyndham Soleil Đà Nẵng

Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 36 tháng( nhưng không quá 31.12.2022) và ân hạn nợ gốc tương đương thời gian hỗ trợ lãi suất

Khách hàng có thể vay tối đa đến 70% GTCH nếu có Tài sản thế chấp và đảm bảo đủ cả điều kiện của khoản vay từ Ngân hàng Viettinbank

Tính vay ngân hàng

Thanh toán theo dư nợ giảm dần
Thanh toán đều hàng tháng

kết quả

Tiền trả trước:

Tiền vay ngân hàng:

Tiền lãi vay:

Tổng tiền:

Thanh toán tháng đầu